Bphone - Thật không thể tin nổi, thật là tuyệt vời !
Các video khác
  • Bphone 2017 - Xem nhanh sự kiện ra mắt chỉ trong 9 phút
  • Tinhte.vn - Nhúng nước Bphone 2017
  • Techmag - Mở hộp Bphone 2017 bản thương mại tại Việt Nam
  • VnReview - Mở hộp Bphone 2017 bản thương mại chính thức