Hỏi đáp
Hỏi: Tôi đang sử dụng trình duyệt Bchrome , tôi được biết trên Bchrome có tích hợp sẵn từ điển eDict để tra từ nhanh. Bkav có thể hướng dẫn cách sử dụng cho tôi không? Trả lời: ...
Hỏi : Tôi đang sử dụng trình duyệt Bchrome làm trình duyệt chính trên máy tính, tôi thấy tính năng giữ chuột phải rồi vẽ các ký hiệu để đóng, mở, thu nhỏ tab... ( Mouse Gesture ) rất hay và...
Hỏi : Tôi đang sử dụng Bphone , tôi được biết trên Bphone có công nghệ TransferJet truyền dữ liệu rất nhanh nhưng chưa biết cách dùng, Bkav có thể hướng dẫn cho tôi không? Trả lời : ...
Hỏi : Tôi đang sử dụng Bphone , tôi được biết trên Bphone có tính năng chặn quảng cáo trong các ứng dụng, tôi chưa biết cách kích hoạt tính năng này, Bkav có thể hướng dẫn tôi không? Trả...
Hỏi: Thời gian gần đây khi sử dụng Facebook tôi được biết phần mềm Unfriend Alert cho phép người dùng biết người nào loại bạn khỏi danh sách Bạn bè trên Facebook. Đây là một tính năng...