Mời bạn điền thông tin đăng ký dùng miễn phí BkavPro 2010 tại đây:
Họ và tên:*
Năm sinh:*
Giới tính:*
Nghề nghiệp:*
Tỉnh/ Thành phố:
Số điện thoại:*
Số điện thoại cố định (nếu có):
Email:*
Địa chỉ:
Mã số thẻ (MST in trên phiếu đăng ký):*
(Chương trình này đã kết thúc)
Một số lưu ý khi đăng ký khi tham gia chương trình:
1. Bạn điền đầy đủ thông tin họ tên, số điện thoại, email, mã số để nhận mã bản quyền Bkav 2010 - Công nghệ điện toán đám mây (thời hạn sử dụng 3 tháng). Mã số in trên góc phải mặt sau phiếu đăng ký tham gia chương trình "Miễn phí 200,000 bản quyền Bkav 2010 - Đăng ký nhanh tay trúng ngay laptop" của bạn.
2. Mã bản quyền Bkav 2010 - Công nghệ điện toán đám mây sẽ được gửi cho bạn qua địa chỉ Email mà bạn đăng ký.