Ý kiến khách hàng
Người dùng Hoàng Đế chia sẻ sau khi mua và sử dụng Bphone 3.
Chia sẻ của người dùng Long Huỳnh trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT về việc tìm lại được chiếc Bphone thất lạc.
Chia sẻ của người dùng Long Gà về tinh thần Bphone.
Ông Đỗ Cao Bảo - Phó TGĐ Công ty Cổ phần FPT chia sẻ cảm nhận về Bphone và CEO của Bkav.
Cảm nhận của người dùng Hoàng Bạch về âm thanh của Bphone 3 trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT.