Ý kiến khách hàng
Chia sẻ của người dùng Chúa Tể Hắc Ám trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT!
Chia sẻ của người dùng Trieu Thinh trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT.
Chia sẻ của người dùng Hùng Rô trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT.
Thơ của người dùng Lê Thị Thanh Hòa đăng tải trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT
Chia sẻ trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT, người dùng Phạm Trần Tiến cho biết Bphone là chiếc điện thoại tốt nhất anh từng sử dụng.