Bảng mô tả lỗi do nhà sản xuất
Thành phần Mô tả lỗi
Thân máy
  • Màn hình không hiển thị.
  • Không thể mở hoặc tắt nguồn.
  • Chế độ rung không hoạt động đươc.
  • Không nhận được Sim (Sim còn giá trị sử dụng).
  • Không kết nối qua cổng USB bình thường được.
  • Màn hình xuất hiện 5 điểm lỗi trở lên.