Bảng báo giá linh kiện
Loại link kiện Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá tham khảo
Màn hình (LCD) Cụm-LCD-B2017 Cụm màn hình LCD B2017 1,100,000
Cụm-VN-LCD Cụm màn hình Bphone 3 1,300,000
Cụm-VN-LCD Cụm màn hình Bphone 3 Pro 1,300,000
Cụm mặt sau B2017 Cụm mặt sau B2017 300,000
Cụm-VN-GL-WH Cụm kính sau Bphone 3 màu trắng 550,000
Cụm-VN-GL-BK Cụm kính sau Bphone 3 màu đen 550,000
Cụm-VNP-GL-BK Cụm kính sau Bphone 3 Pro màu đen 550,000
Cụm-VNP-GL-WH Cụm kính sau Bphone 3 Pro màu trắng 550,000
Bo mạch chính Cụm-Main-B2017 Cụm mạch Main B2017 3,000,000
Cụm-VN-Main Cụm mạch main Bphone 3 3,500,000
Cụm-VNP-Main Cụm mạch main Bphone 3 Pro 4,500,000

* Bảng giá trên được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế VAT