MobiFone trợ giá mua Bphone 3, Bphone 3 Pro
Bkav xin gửi đến Quý Khách hàng chương trình MobiFone trợ giá khi mua Bphone 3, Bphone 3 Pro (áp dụng tại tất cả hơn 666 cửa hàng và điểm giao dịch của MobiFone, Quý Khách hàng xem danh sách tại Bphone.vn/cua-hang).
HOTLINE: 1800 1090
1. GIÁ BÁN ĐIỆN THOẠI KÈM GÓI CƯỚC ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO HÒA MẠNG MỚI
Nội dung Giá gói và giá bán (Đã gồm VAT - Đơn vị tính: Đồng)
Đối tượng áp dụng Thuê bao trả sau hòa mạng mới, thuê bao trả trước chuyển trả sau, thuê
bao chuyển mạng thành công tới MobiFone
Tên gói cước Sub199 Sub299 Sub499 Sub599
Giá gói cước/tháng (*) 199.000 299.000 499.000 599.000
Thông tin gói cước 30 phút thoại liên mạng
3GB data
Miễn phí cuộc gọi dưới 10' với thoại nội mạng
50 phút thoại liên mạng
5GB data
Miễn phí cuộc gọi dưới 10' với thoại nội mạng
80 phút thoại liên mạng
8GB data
Miễn phí cuộc gọi dưới 10' với thoại nội mạng
100 phút thoại liên mạng
10GB data
Miễn phí cuộc gọi dưới 10' với thoại nội mạng
  Giá điện thoại
Bphone 3 4.990.000 4.090.000 2.090.000 1.190.000
Bphone 3 Pro 7.790.000 6.890.000 4.890.000 3.890.000
Khuyến mãi Ốp lưng cao cấp
Điều kiện Quý Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết trong 12 tháng
Miễn ký quỹ Áp dụng
(*) chưa bao gồm cước thuê bao.
2. GIÁ BÁN ĐIỆN THOẠI KÈM GÓI CƯỚC ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO TRẢ SAU HIỆN HỮU
Nội dung Giá gói và giá bán (Đã gồm VAT - Đơn vị tính: Đồng)
Đối tượng áp dụng Thuê bao trả sau hiện hữu
Tên gói cước Sub399 Sub699
Giá gói cước/tháng (*) 399.000 699.000
Chi tiết gói cước 500 phút thoại nội mạng
50 phút thoại liên mạng
5GB data
Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút cho thoại nội mạng
100 phút thoại liên mạng
10GB data
  Giá điện thoại
Bphone 3 3.590.000 1.490.000
Bphone 3 Pro 6.390.000 4.290.000
Khuyến mãi Ốp lưng cao cấp
Điều kiện Quý Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết trong 12 tháng
Miễn ký quỹ Áp dụng
(*) chưa bao gồm cước thuê bao.
3. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA MÁY BPHONE 2 KÈM GÓI CƯỚC CAM KẾT CỦA MOBIFONE
Tri ân khách hàng đã mua máy Bphone 2 kèm gói cước cam kết của MobiFone, khi mua máy Bphone 3 được hưởng ưu đãi như sau:
Nội dung Giá gói và giá bán (Đã gồm VAT - Đơn vị tính: Đồng)
Đối tượng áp dụng
  • Quý Khách hàng đã hết hạn cam kết gói Sub của Bphone 2, đã thanh toán cước của tháng cam kết cuối cùng.
  • Quý Khách hàng đã được gia hạn lần cuối gói Sub của Bphone 2, đã thanh toán cước của tháng cam kết cuối cùng.
  • Quý Khách hàng chưa hết hạn cam kết gói Sub Bphone 2, đã thanh toán tiền vi phạm cam kết (đã thanh toán tiền máy Bphone 2 trong gói cước của các tháng vi phạm cam kết).
Tên gói cước Sub599
Giá gói cước/tháng (*) 599.000
Chi tiết gói cước Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút cho thoại nội mạng
100 phút thoại liên mạng
10GB data
  Giá điện thoại
Bphone 3 1.000
Khuyến mãi Ốp lưng cao cấp
Điều kiện Quý Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết trong 12 tháng
Miễn ký quỹ Áp dụng
(*) chưa bao gồm cước thuê bao.