Bảng giá với khách hàng sử dụng sản phẩm của Bkav - eHoaDon

Bảng giá

Biểu phí sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon áp dụng cho Khách hàng đã sử dụng một trong các sản phẩm Chữ ký số - Bkav CA, Thuế điện tử - Bkav TVAN, Bảo hiểm xã hội điện tử - Bkav IVAN:

STT

Tên gói cước

Số lượng Hóa đơn

Giá tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

eHD-200

200

144,000

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp

2

eHD-300

300

208,000

3

eHD-500

500

288,000

4

eHD-1000

1,000

448,000

5

eHD-2000

2,000

680,000

6

eHD-3000

3,000

960,000

7

eHD-5000

5,000

1,440,000

8

eHD-7000

7,000

1,920,000

9

eHD-10000

10,000

2,320,000

10

eHD-15000

15,000

3,200,000

11

eHD-20000

20,000

4,080,000

12

eHD-Max

> 20, 000

200 VNĐ/ 1 hóa đơn

 

Ghi chú:

 • Giá trên đã bao gồm:
  • Quyền sử dụng miễn phí 4 mẫu hóa đơn, nếu có nhu cầu xuất mẫu Hóa đơn riêng, Bkav sẽ thiết kế theo yêu cầu của Doanh nghiệp với giá 500,000 VNĐ/ 1 Mẫu
  • Chức năng lưu trữ và tra cứu hóa đơn trong thời gian 10 năm.
  • Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn.