Giới thiệu – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Giới thiệu Bkav eHoadon

Bkav eHoadon - Hóa đơn Điện tử do Tập đoàn công nghệ Bkav phát triển, là Hoá đơn Điện tử dễ sử dụng nhất hiện nay.

Phạm vi cung cấp dịch vụ:
  • Tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  • Hộ, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác

  • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  • Tổ chức không phải doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh

  • ...

Tính năng của dịch vụ: Khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn Thời gian cung cấp dịch vụ: Từ năm 2017

Thay vì viết hoá đơn giấy, bạn chỉ cần vào website ehoadon.vn và đăng nhập để:
  • Nhập thông tin khách hàng, tên hàng hoá dịch vụ, số tiền...

  • Bấm nút phát hành là bạn đã có một Hoá đơn Điện tử.

  • Khách hàng của bạn sẽ nhận được Hoá đơn Điện tử qua Tin nhắn, Email, và có thể xem được trên điện thoại, máy tính...

Bkav eHoadon đáp ứng tất cả các tình huống phát hành hoá đơn như với hoá đơn giấy. Bảo mật, an toàn dữ liệu hoá đơn. Có thể tích hợp với mọi phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng. Hoá đơn Điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hoá đơn giấy và được pháp luật công nhận. Chi tiết Hoá đơn Điện tử rất phổ biến, Bkav eHoadon đang có hàng nghìn khách hàng sử dụng.
Video giới thiệu về Hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Liên hệ ngay với Bkav để được tư vấn về sản phẩm

Hotline: 1900 54 54 14
Liên hệ trực tuyến: