Gửi file cho Bkav (Dành riêng cho khách hàng BkavPro)
Để gửi file đính kèm cho Bkav, Quý khách hàng điền các thông tin sau:
Mã đăng ký BkavPro:
  -    -  
(Quý khách hàng có thể lấy Mã đăng ký này trên Thẻ khách hàng hoặc xem trong mục Bản quyền trên giao diện phần mềm BkavPro)
Họ tên khách hàng:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
File đính kèm
Hiện tượng trên máy: