Bphone liệu có thành công khác biệt với các smartphone Việt khác?
Các video khác