Hơn 300 nghìn hệ thống mạng tại Việt Nam đang trong tình trạng 'bỏ ngỏ'
Các video khác