CEO Nguyễn Tử Quảng được sinh viên Bách Khoa bình chọn Người truyền cảm hứng 2020
02:07:00 | 15-01-2021

Cảm ơn các bạn Sinh viên CNTT Bách Khoa!

Tuyệt vời ! Vậy là các bạn cũng CẢM HỨNG với tôi, tham gia xây dựng và phát triển Việt Nam thành con rồng tiếp theo của Châu Á.

Trích bài nói được đề cử và bình chọn:

"Bốn con rồng kinh tế của Châu Á hiện nay bao gồm: Singapore, Đài Loan, Hong Kong và Hàn Quốc. Con rồng thứ 5 sẽ là nước nào?

Theo tôi là Việt Nam.

Chính các bạn sẽ tham gia vào xây dựng và phát triển Việt Nam thành con rồng tiếp theo của Châu Á. Các bạn có quyền đặt ra mục tiêu đó.

Tôi cũng đặt cho mình mục tiêu như vậy"

Chúc các bạn ngày mới làm việc hiệu quả !

CEO Nguyễn Tử Quảng