Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Triển khai tập huấn eHoadon tại cục thuế TP Cần Thơ

Cục thuế Cần Thơ tổ chức đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp về Hóa đơn điện tử

Cuối tháng 11, Cục thuế TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 4 năm 2018. Hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn và giải đáp thắc mắc về chính sách thuế và việc sử dụng Hóa đơn điện tử.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Cục thuế TP. Cần Thơ, đại diện các phòng tuyên truyền, kê khai, kiểm tra thuế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhà cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử Bkav.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã được Cục thuế TP. Cần Thơ giới thiệu Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Bửu, Phó Cục trưởng và các lãnh đạo Cục thuế TP. Cần Thơ đối thoại với doanh nghiệp

Đại diện của Bkav tham dự đã giới thiệu với doanh nghiệp về giải pháp hoá đơn điện tử, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử, sử dụng Chữ ký số để ký hoá đơn điện tử.

Đại diện Bkav giới thiệu giải pháp Hóa đơn điện tử.

Ngay sau Hội nghị, bên ngoài hội trường, doanh nghiệp cũng được Bkav tư vấn bổ sung những thắc mắc liên quan đến Hóa đơn điện tử.

Bàn tư vấn Bkav eHoadon.

Ngoài mục đích tập huấn, Hội nghị cũng là hình thức thông báo để doanh nghiệp chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử trong thời gian tới.

                                                    

Nguồn: Cục Thuế TP Cần Thơ và Bkav