Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Triển khai tập huấn eHoadon cho gần 300 doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa

Cuối tháng 12, Tập đoàn công nghệ Bkav phối hợp với Cục thuế tỉnh Thanh Hóa và Cục thuế TP. Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn về Hóa đơn điện tử cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Cục thuế Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan, gần 300 kế toán và chủ doanh nghiệp cùng nhà cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử Bkav.

Ông Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc.

Hội nghị có sự tham dự của gần 300 kế toán và chủ doanh doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Vũ Quốc Dũng – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa và các đại diện lãnh đạo các phòng ban đối thoại với doanh nghiệp.

Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã được Cục thuế tỉnh Thanh Hóa và Cục thuế TP. Thanh Hóa giới thiệu Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Cụ thể, Nghị định 119 quy định rõ định dạng chuẩn của Mẫu hóa đơn, chỉ dùng Mẫu 01 để đăng ký sử dụng HDDT và yêu cầu bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Đồng thời chỉ được sử dụng một loại hóa đơn duy nhất, quy định chuyển tất cả dữ liệu lên điện tử, không sử dụng hóa đơn chuyển đổi…

Đại diện của Bkav tham dự đã giới thiệu với doanh nghiệp về giải pháp hoá đơn điện tử, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử, sử dụng Chữ ký số để ký hoá đơn điện tử. Ngay sau Hội nghị, bên ngoài hội trường, doanh nghiệp cũng được Bkav tư vấn bổ sung những thắc mắc liên quan đến Hóa đơn điện tử.

Ngoài mục đích tập huấn, Hội nghị cũng là hình thức thông báo để doanh nghiệp chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử trong thời gian tới.

Bkav