Bphone đã CHẤT, tôi mong còn CHẤT hơn!
01:48:00 | 25-04-2019

Dưới đây là chia sẻ của người dùng Chúa Tể Hắc Ám trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT:

Link gốc: https://www.facebook.com/groups/yeuthichBphone/permalink/1217722548403381/

Xem thêm ý kiến khách hàng khác tại đây