Mời bạn đặt mua Bkav Pro tại đây

(Thẻ Bkav Pro được chuyển tận nơi trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển)

Tên người nhận Thẻ :
Địa chỉ nhận Thẻ :
Tỉnh/Thành phố :
Số điện thoại :
Số lượng Thẻ cần mua :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Thành tiền : 299000 x1 = 299000 VNĐ

 

1. Sử dụng Thẻ Bkav Pro - Công nghệ trí tuệ nhân tạo như thế nào ?

2. Các tính năng của Bkav Pro - Công nghệ trí tuệ nhân tạo
3. Một số hình ảnh Bkav Pro - Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Hình ảnh Thẻ Bkav Pro

Mặt trước

Thẻ Bkav

Mặt sau

Thẻ Bkav