Hỗ trợ khách hàng
BkavBackupRestorer là công cụ cho phép phục hồi những file virus đã được Bkav diệt.
Trong quá trình đăng ký sử dụng BkavPro 2010, bạn có thể gặp một trong các thông báo sau:
Virus siêu đa hình: là thế hệ mới của họ virus đa hình. Thế hệ virus mới này đã “nâng cấp” khả năng...
Để tải, cài đặt và đăng ký bản quyền BkavPro 2010 trên máy tính của mình, bạn hãy thực hiện theo 2...
Khi có nghi ngờ về virus hoặc sự cố bất thường trên máy tính, để thông báo cho Bkav, bạn hãy sử dụng...