Thao Trường
An Ninh Mạng
Viet Nam Cyber Range (VCR)
Thao trường an ninh mạng - Viet Nam Cyber Range (VCR) là một hệ thống mô phỏng gần như đầy đủ các hệ thống mạng, thiết bị mạng, thiết bị điều khiển công nghiệp ICS/SCADA, các loại máy chủ, các phần mềm, ứng dụng của các tổ chức.
Hệ thống bao gồm cả phần mềm và phần cứng kết hợp với nhau để tạo ra các mạng mô phỏng, cung cấp một môi trường an toàn, đảm bảo về mặt pháp lý để đối tượng tham gia có thể đạt được các kỹ năng thực hành, từ đó giúp quá trình phát triển các sản phẩm, kiểm thử bảo mật có thể nhanh và đơn giản hơn.
Mục tiêu
Đào tạo
Là nơi Đào tạo, đánh giá
năng lực chuyên môn
Thực chiến
Nơi thực nghiệm phát triển kỹ
năng an ninh mạng
Nghiên cứu
Nghiên cứu an ninh mạng về cơ sở
hạ tầng và các kịch bản cần thiết
Thử nghiệm sản phẩm
Phát triển và thử nghiệm các
sản phẩm an toàn an ninh mạng
Mô phỏng tấn công
Nơi mô phỏng các cuộc tấn công an
ninh mạng trong nước và trên thế giới
Mô phỏng hệ thống
Mô phỏng đa dạng các hệ thống
mạng và các mục tiêu tấn công
Đối tượng sử dụng
Dành cho Chuyên gia
Nâng cao kiến thức, năng lực cá nhân và nhóm cho chuyên gia: IT, An ninh mạng, Thực thi pháp luật…
Dành cho Sinh viên
Phát triển kỹ năng về Mạng, An ninh mạng… trong môi trường mạng mô phỏng. Rèn luyện làm việc nhóm và các kỳ thi lấy chứng chỉ.
Dành cho Giảng viên
Sử dụng Viet Nam Cyber Range như một trợ lý trong đào tạo, hướng dẫn, đánh giá học viên trên thực tế.
Dành cho Tổ chức
Đánh giá hệ thống hiện tại, thử nghiệm các quy trình, giao thức kỹ thuật mới, đào tạo nhân sự trước khi đưa vào môi trường của tổ chức.
Phân hệ chức năng
Quản lý mô hình mạng
Tạo và quản lý các mô hình mạng, các thiết bị ảo hóa, thiết bị ngoại vi,...
  • Thiết bị an ninh
  • Quản lý các thiết bị ảo hóa
  • Tạo và quản lý hệ thống mô phỏng
  • Quản lý các thiết bị ngoại vi
Quản lý bộ tạo tình huống
Bộ tạo kịch bản có khả năng tạo ra các cuộc tấn công tự động để đánh giá các mô hình thực tế hoặc tạo tình huống trong các kịch bản tấn công phòng thủ mạng. Các kịch bản tấn công được cập nhật thường xuyên với các hình thức và mã khai thác mới nhất với các thiết bị mạng thiết bị đầu cuối. Bộ tạo tấn công dựa trên AI cho phép tạo hình thức tấn công thông minh, sát với thực tế..
Quản lý bộ tạo lưu lượng/tấn công
Bộ tạo lưu lượng/tấn công mạng cho phép tạo ra các lưu lượng mạng giả lập, phục vụ tạo cuộc tấn công DDoS, đánh giá hoạt động của các thiết bị, mô hình, công cụ phân tích hay kiểm định mức chịu tải của thiết bị, hệ thống. Cho phép tạo các loại lưu lượng phong phú, mức độ tuỳ biến cao.
Quản lý các bài huấn luyện
Đây là nơi quản lý các bài huấn luyện để người quản trị và học viên có thể thực hiện thao tác trải nghiệm trên hệ thống. Như tạo và quản lý các bài huấn luyện, phân nhóm các bài huấn luyện, đánh giá năng lực học viên, giám sát các hệ thống máy ảo và bài huấn luyện...
Quản lý người tham gia huấn luyện
  • Quản lý VPN truy cập:
  • Xác thực tài khoản truy cập hệ thống
  • Quản lý và phân quyền tài khoản
  • Quản lý và phân quyền nhóm tài khoản
Giám sát người tham gia huấn luyện
Người quản trị có thể giám sát toàn bộ màn hình của các người huấn luyện, giám sát các mục tiêu huấn luyện theo t hời gian thực, cùng với đó là quản lý hệ thống cảnh báo báo cáo.
Hình thức triển khai
Private Cloud
Public Cloud
Hardware
Kịch bản đào tạo, diễn tập