Giải pháp tổng thể chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp
Giải pháp tổng thể chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp
Bkav Vala
Mạng xã hội công việc
 • Hệ thống các phẩn mềm giúp tin học hóa mọi hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin, giao việc, điều hành và xử lý công việc.
 • Thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp được cập nhật dưới hình thức mạng xã hội.
 • Hỗ trợ đắc lực trong việc trao đổi, giao việc, gửi thông báo nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Tự động phân tích mức độ liên quan, quan tâm của người dùng với các thông tin, từ đó thông báo cho người sử dụng qua trình duyệt hoặc điện thoại.
Bkav eContract
Hợp đồng điện tử
 • Giải pháp ký số trên hợp đồng linh động, ký được ngay cả trên thiết bị di động và máy tính bảng.
 • Ký được hợp đồng với cả những đối tác chưa sử dụng phẩn mềm Hợp đồng điện tử; Dễ dàng tích hợp với hệ thống phần mềm Quản lý, bán hàng sẵn có của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo tính pháp lý với Chữ ký số.
 • Quản lý và ký hợp đồng phân cấp một cách dễ dàng.
 • Tiết kiệm 70% thời gian và chi phí cho việc ký kết hợp đồng, biên bản đối soát... sử dụng hoàn toàn Online, không cần cài đặt.
Bkav eGOV
Văn bản điện tử
 • Giải pháp tổng thể điều hành mọi hoạt động Văn phòng của tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống mạng nội bộ và Internet.
 • Hỗ trợ ký số văn bản, công văn, đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản, giúp triển khai Văn phòng không giấy tờ một cách đơn giản, hiệu quả.
 • Hoạt động trên Bkav eGov bao gồm: Trình duyệt văn bản, phân luồng văn bản/công việc theo quy trình, lưu trữ hồ sơ...
 • Triển khai thuận tiện theo mọi nhu cầu, từ công ty nhỏ đến doanh nghiệp lớn cũng như khối cơ quan nhà nước, các sở, ban ngành.
Bkav ACS
Quản lý thời gian làm việc
 • Hệ thống chấm công và Quản lý thời gian làm việc đáp ứng mọi nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
 • Tính năng chính:
  • Chấm công, xác nhận thời gian làm việc qua Al Camera; Quẹt thẻ; Vân tay, QR Code...
  • Quản lý phiếu đi muộn, về sớm, nghỉ phép, đổi ca, đăng ký lịch công tác kết hợp phương tiện di chuyển, công tác phí...
  • Hỗ trợ đồng bộ sang hệ thống, phần mềm tính lương.
Bkav HRM
Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản lý tổng thể nguồn nhân lực, với khả năng tùy biến cao nhất, đáp ứng quy mô từ Tập đoàn, Tổng công ty đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Cho phép thiết lập cơ cấu phòng ban động.
 • Phân hệ tính lương cho phép lập các biểu với các công thức tính động.
 • Hỗ trợ gửi nhắc nhở, thông báo, cảnh báo đến từng nhân sự.
 • Kết nối đến các hệ thống chấm công, quản lý văn bản, gửi email, gửi tin nhắn SMS.
Bkav eTask
Quản lý công việc lập lịch
 • Đơn giản hóa việc quản lý công việc, giao việc và lập lịch trực tuyến.
 • Khả năng tùy biến cao, đáp ứng các nhu cầu chung, riêng của từng cơ quan, doanh nghiệp.
 • Nâng tầm việc điều hành cơ quan, doanh nghiệp, thông qua mọi vị trí đều nắm rõ được hiện trạng các công việc đã giao và được giao một cách hiệu quả và khoa học.
Khách hàng
Khách hàng