Chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức của chính phủ dựa trên 3 trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Bộ giải pháp chuyển đổi số của Bkav với cách tiếp cận hiện đại, giúp cho toàn bộ tổ chức chuyển đổi phương thức hoạt động lên môi trường số, lấy dữ liệu làm trung tâm. Tổ chức có thể dễ dàng thay đổi phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của người dân, doanh nghiệp và xã hội.
Các nền tảng
BigData
Nền tảng dữ liệu lớn
Data visualization
Nền tảng phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu
Egoverment Platform
Nền tảng hành chính điện tử
VMS Platform
Nền tảng tích hợp camera
AI Camera
Nền tảng phân tích hình ảnh Camera bằng trí tuệ nhân tạo
SOP Platform
Nền tảng xử lý quy trình chuẩn
Social Network platform
Nền tảng mạng xã hội công việc
Mobile Platform
Nền tảng xây dựng ứng dụng mobile
Edge Processing Camera Platform
Nền tảng Camera xử lý biên
Digital Cybersecurity Platform
Nền tảng an ninh mạng
AI IOT Platform
Nền tảng AIOT