Chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức của chính phủ dựa trên 3 trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số của Bkav với cách tiếp cận hiện đại, giúp cho toàn bộ tổ chức chuyển đổi phương thức hoạt động lên môi trường số, lấy dữ liệu làm trung tâm. Tổ chức có thể dễ dàng thay đổi phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của người dân, doanh nghiệp và xã hội.
Các nền tảng
BigData
Nền tảng dữ liệu lớn
Data Collection & Transformation
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu
Data Exchange Platform
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu
Data visualization Platform
Nền tảng Phân tích, biểu diễn dữ liệu
SOP Platform
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu
SmartApp Platform
Nền tảng SmartApp
SuperApp Platform
Nền tảng SuperApp
Instant Messaging Platform
Nền tảng Instant Messaging
Workflow Platform
Nền tảng Workflow
Digital Cybersecurity Platform
Nền tảng An ninh mạng
GIS Map Platform
Nền tảng Bản đồ số
eReport Platform
Nền tảng Báo cáo
Big Data Search Platform
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn
Social Network platform
Nền tảng Mạng xã hội
eMeeting Platform
Nền tảng họp trực tuyến
VMS Platform
Nền tảng Tích hợp Camera
Analytics Platform Using AI
Nền tảng Phân tích sử dụng AI
IOT Platform
Nền tảng IOT
Bkav Big Data Platform
Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu
CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ KHÁC
e-Archive
Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử
e-Cabinet
Hệ thống họp không giấy tờ Cabinet
Open Data Portal
Cổng dữ liệu mở
e-Portal
Cổng thông tin điện tử (Website)