Xã hội phát triển, kết nối, thay đổi như vũ bão về công nghệ, nhận thức, con người, tạo ra áp lực thay đổi liên tục lên các tổ chức, doanh nghiệp. Dẫn đến, phương thức kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi liên tục, không có chuyện cố định mãi. Do vậy, doanh nghiệp hoạt động trên mô hình ERP (số hóa quy trình) không còn phù hợp mà phải tiếp cận theo hướng mới, mô hình hiện đại hơn là Data-centric (Dữ liệu làm trung tâm)
Bộ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp lớn của Bkav tiếp cận theo hướng hiện đại (Data-centric) giúp doanh nghiệp thông minh hơn, dễ dàng thích ứng với thay đổi của thị trường, được xây dựng trên 11 nền tảng cơ bản
Các nền tảng
BigData
Nền tảng dữ liệu lớn
Data visualization
Nền tảng phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu
Workflow
Nền tảng luồng công việc
VMS Platform
Nền tảng tích hợp camera
AI Camera
Nền tảng phân tích hình ảnh Camera bằng trí tuệ nhân tạo
SOP Platform
Nền tảng xử lý quy trình chuẩn
Social Network platform
Nền tảng mạng xã hội công việc
Mobile Platform
Nền tảng xây dựng ứng dụng mobile
Digital ERP Platform
Nền tảng số hóa quy trình
Digital Cybersecurity Platform
Nền tảng an ninh mạng
AI IOT Platform
Nền tảng AIOT