Bkav Citizen Feedback
Phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường
Giải pháp được xây dựng nhằm tạo ra một công cụ tương tác tốt hơn giữa người dân và chính quyền, giúp giải quyết nhanh các bất cập trong đời sống. Người dân có thể gửi các phản ánh, vấn đề bất cập bằng hình ảnh, video clip... tới chính quyền một cách nhanh chóng thuận tiện qua điện thoại, máy tính, sau đó nhận được các phản hồi ngay trên phần mềm, được trao đổi thông tin với người xử lý một cách hiệu quả và chính xác
Bkav
Citizen Feedback
Phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường
Giải pháp được xây dựng nhằm tạo ra một công cụ tương tác tốt hơn giữa người dân và chính quyền, giúp giải quyết nhanh các bất cập trong đời sống. Người dân có thể gửi các phản ánh, vấn đề bất cập bằng hình ảnh, video clip... tới chính quyền một cách nhanh chóng thuận tiện qua điện thoại, máy tính, sau đó nhận được các phản hồi ngay trên phần mềm, được trao đổi thông tin với người xử lý một cách hiệu quả và chính xác
Chức năng
Chức năng chi tiết
Gửi ý kiến, phản ánh kiến nghị
Hỗ trợ người dân gửi các ý kiến như: Hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, điện lực, giao thông công cộng... của mình tới chính quyền theo các lĩnh vực một cách nhanh chóng thuận tiện qua máy tính, các thiết bị cầm tay (điện thoại, máy tính bảng). Chức năng còn hỗ trợ xem ý kiến đóng góp, theo dõi các ý kiến đóng góp ở các lĩnh vực
Trả lời và xử lý phản ánh
Cho phép cơ quan có thẩm quyền dễ dàng tiếp nhận ngay các ý kiến đóng góp của người dân, người xử lý được phần mềm thông báo qua điện thoại, sau đó thực hiện chuyển thành đầu việc trong hệ thống nội bộ xử lý
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: