Bkav Single Sign On
Phần mềm quản lý xác thực tập trung
Giải pháp được xây dựng để đơn giản hóa việc truy cập an toàn vào các website và ứng dụng (Ứng dụng Web, hoặc Mobile) của mỗi cá nhân trong một cơ quan, đơn vị, tổ chức. Sử dụng phần mềm Bkav SSO, người dùng chỉ cần đăng nhập một lần và ghi nhớ một tài khoản
Bkav Single Sign On
Phần mềm quản lý xác thực tập trung
Giải pháp được xây dựng để đơn giản hóa việc truy cập an toàn vào các website và ứng dụng (Ứng dụng Web, hoặc Mobile) của mỗi cá nhân trong một cơ quan, đơn vị, tổ chức. Sử dụng phần mềm Bkav SSO, người dùng chỉ cần đăng nhập một lần và ghi nhớ một tài khoản
Lợi ích của giải pháp
 • Tiết kiệm thời gian trong việc đăng nhập nhiều hệ thống, phần mềm, dịch vụ được cung cấp trên các nền tảng khác nhau, mang tới trải nghiệm đăng nhập vượt trội.
 • Đơn giản hóa việc truy cập và khám phá ứng dụng bằng trải nghiệm cho chạy ứng dụng tập trung, chỉ cần một lần bấm.
 • Khả năng bảo mật được tăng cường thông qua việc giúp người dùng không cần nhớ nhiều thông tin đăng nhập (định danh và mật khẩu).
 • Quản trị hệ thống dễ dàng quản lý tài khoản người dùng tập trung và tự động thêm hoặc loại bỏ quyền truy cập trên hệ thống, cũng như thay đổi quyền của một hay một nhóm người dùng nào đó.
 • Tạo nên sự đồng bộ giữa các hệ thống, phần mềm, dịch vụ và ứng dụng trong cùng một hệ thống thông tin phục vụ người dùng.
Các chức năng chính
 • Quản lý đăng nhập một lần và ủy quyền xác thực
 • Cung cấp các cơ chế xác thực bảo mật
 • Quản trị và quản lý định danh
 • Quyền và điều khiển truy cập
 • API Security
 • Giám sát theo dõi hệ thống

Mô hình các thành phần Bkav SSO
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: