Mời bạn đặt mua Bkav Pro Mobile tại đây:
(Thẻ Bkav Pro Mobile được chuyển tận nơi trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển)
(Theo chương trình mua 2 tính tiền 1)
Thành tiền:  
99.000 x 1 = 99.000 VNĐ
(Theo chương trình mua 2 tính tiền 1)
Bằng cách đặt mua, bạn đồng ý với Điều khoản của Bkav Pro