Do your best, the rest will come !
Diễn tập An ninh mạng
Diễn tập ứng phó các sự cố ANM như xử lý mã độc lây nhiễm, chống tấn công từ chối dịch vụ…

Nâng cao khả năng ứng phó, sẵn sàng trong việc xử lý các sự cố an ninh mạng.

Trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quan hệ chuyên môn giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.

Mỗi chương trình Diễn tập sẽ có các chủ đề và nội dung khác nhau như: Rà soát và xử lý phần mềm gián điệp trên máy tính; Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ, tấn công khai thác lỗ hổng website…