Mời bạn đặt mua Bkav eHoadon tại đây
Số lượng: hóa đơn
(Giá trên đã bao gồm phí khởi tạo)
Thành tiền:
(Giá trên đã bao gồm phí khởi tạo)
Lưu ý: Để sử dụng Dịch vụ Hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon, Khách hàng cần phải có Chữ ký số. Nếu chưa có Chữ ký số, Khách hàng có thể đặt mua tại đây
Bằng cách Đặt mua, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Bkav eHoadon
Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng
Dịch vụ Hoá đơn điện tử - Bkav eHoadon !
Thông tin đặt mua của bạn như sau:
Họ tên:
Số điện thoại:
Tỉnh/Thành phố:
Gói cước:
Thành tiền:
Bkav sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và cấp tài khoản sử dụng
Dịch vụ Hoá đơn điện tử - Bkav eHoadon

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav eHoadon
Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14
Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54
Fax: (024) 3782 2139
Liên hệ các vấn đề khác
Bkav Corporation
Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3868 4755
Fax: (024) 3868 4755
Lưu ý: Để sử dụng Dịch vụ Hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon, Khách hàng cần phải có Chữ ký số. Nếu chưa có Chữ ký số, Khách hàng có thể đặt mua tại đây
Bằng cách Đặt mua, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Bkav eHoadon