Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon
(Áp dụng từ 1/7/2023)
1. Giá gói cước dành cho Doanh nghiệp
STT Tên gói cước Số lượng Hóa đơn Giá tiền (VNĐ) Ghi chú
1 eHDTN-100 100 187.000 VNĐ Đặt mua
  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
  • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
  • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp
2 eHDTN-200 200 341.000 VNĐ Đặt mua
3 eHDTN-300 300 484.000 VNĐ Đặt mua
4 eHDTN-500 500 671.000 VNĐ Đặt mua
5 eHDTN-1000 1000 1.034.000 VNĐ Đặt mua
6 eHDTN-2000 2000 1.639.000 VNĐ Đặt mua
7 eHDTN-3000 3000 1.925.000 VNĐ Đặt mua
8 eHDTN-5000 5000 2.816.000 VNĐ Đặt mua
9 eHDTN-7000 7000 3.839.000 VNĐ Đặt mua
10 eHDTN-10.000 10.000 4.565.000 VNĐ Đặt mua
11 eHDTN-15.000 15.000 6.237.000 VNĐ Đặt mua
12 eHDTN-20.000 20.000 7.975.000 VNĐ Đặt mua
13 eHDTN-Max >20.000 ...Liên hệ
2. Giá gói cước dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
STT Tên gói cước Số lượng Hóa đơn Giá tiền (VNĐ) Ghi chú
1 eHDHKD-100 100 100.000 VNĐ Đặt mua
  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
  • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
  • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp
2 eHDHKD-200 200 180.000 VNĐ Đặt mua
3 eHDHKD-300 300 260.000 VNĐ Đặt mua
4 eHDHKD-500 500 360.000 VNĐ Đặt mua
5 eHDHKD-1000 1000 560.000 VNĐ Đặt mua
6 eHDHKD-2000 2000 850.000 VNĐ Đặt mua
7 eHDHKD-3000 3000 1.200.000 VNĐ Đặt mua
8 eHDHKD-5000 5000 1.800.000 VNĐ Đặt mua
9 eHDHKD-7000 7000 2.400.000 VNĐ Đặt mua
10 eHDHKD-10.000 10.000 2.900.000 VNĐ Đặt mua
11 eHDHKD-15.000 15.000 4.000.000 VNĐ Đặt mua
12 eHDHKD-20.000 20.000 5.100.000 VNĐ Đặt mua
13 eHDHKD-Max >20.000 ... Liên hệ
Giá gói cước dành cho Doanh nghiệp
Tên gói cước:
eHDTN-100
Số lượng Hóa đơn:
100
Giá tiền:
187.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-200
Số lượng Hóa đơn:
200
Giá tiền:
341.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-300
Số lượng Hóa đơn:
300
Giá tiền:
484.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-500
Số lượng Hóa đơn:
500
Giá tiền:
671.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-1000
Số lượng Hóa đơn:
1000
Giá tiền:
1.034.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-2000
Số lượng Hóa đơn:
2000
Giá tiền:
1.639.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-3000
Số lượng Hóa đơn:
3000
Giá tiền:
1.925.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-5000
Số lượng Hóa đơn:
5000
Giá tiền:
2.816.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-7000
Số lượng Hóa đơn:
7000
Giá tiền:
3.839.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-10.000
Số lượng Hóa đơn:
10.000
Giá tiền:
4.565.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-15.000
Số lượng Hóa đơn:
15.000
Giá tiền:
6.237.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-20.000
Số lượng Hóa đơn:
20.000
Giá tiền:
7.975.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDTN-Max
Số lượng Hóa đơn:
>20.000
Giá tiền:
Giá gói cước dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Tên gói cước:
eHDHKD-100
Số lượng Hóa đơn:
100
Giá tiền:
100.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-200
Số lượng Hóa đơn:
200
Giá tiền:
180.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-300
Số lượng Hóa đơn:
300
Giá tiền:
260.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-500
Số lượng Hóa đơn:
500
Giá tiền:
360.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-1000
Số lượng Hóa đơn:
1000
Giá tiền:
560.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-2000
Số lượng Hóa đơn:
2000
Giá tiền:
850.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-3000
Số lượng Hóa đơn:
3000
Giá tiền:
1.200.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-5000
Số lượng Hóa đơn:
5000
Giá tiền:
1.800.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-7000
Số lượng Hóa đơn:
7000
Giá tiền:
2.400.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-10.000
Số lượng Hóa đơn:
10.000
Giá tiền:
2.900.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-15.000
Số lượng Hóa đơn:
15.000
Giá tiền:
4.000.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-20.000
Số lượng Hóa đơn:
20.000
Giá tiền:
5.100.000 VNĐ Đặt mua
Tên gói cước:
eHDHKD-Max
Số lượng Hóa đơn:
>20.000
Giá tiền:
Ghi chú
Giá trên đã bao gồm:
Dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ hóa đơn theo quy định
Quyền sử dụng miễn phí 5 mẫu hóa đơn, nếu có nhu cầu xuất mẫu Hóa đơn riêng, Bkav sẽ thiết kế theo yêu cầu của Doanh nghiệp và báo giá với từng mẫu hóa đơn cụ thể (thông thường là 500.000 VNĐ/ Mẫu)
Chức năng lưu trữ và tra cứu hóa đơn trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn
Thuế VAT 10%
Báo giá trên chưa bao gồm:
Phí SMS Brandname: 110,000 VNĐ/100 SMS (Đã bao gồm 10% VAT)
Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 500,000 VNĐ/tài khoản (Đã bao gồm 10% VAT)
Chức năng tích hợp với phần mềm kế toán/ bán hàng; Chức năng xuất mẫu hóa đơn theo yêu cầu; Chức năng gửi mã tra cứu hóa đơn qua tin nhắn (nếu KH có nhu cầu sử dụng các chức năng nâng cao này, Bkav sẽ báo giá sau khi khảo sát)
Phí chỉnh sửa theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng một trong các sản phẩm Chữ ký số - Bkav CA, Thuế điện tử - Bkav TVAN, Bảo hiểm xã hội điện tử - Bkav IVAN, mời đặt mua tại đây