DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 5327/TCT-KK 29/11/2023 Tổng cục Thuế V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn điều chỉnh
2 5172/TCT-CS 20/11/2023 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
3 79873/CTHN-TTHT 13/11/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
4 4998/TCT-CS 08/11/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
5 4905/TCT-QLN 03/11/2023 Tổng cục Thuế V/v cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
6 4882/TCT-CS 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế GTGT
7 4890/TCT-KK 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
8 4886/TCT-CS 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
9 4859/TCT-CS 01/11/2023 Tổng cục Thuế V/v giảm thuế GTGT
10 77225/CTHN-TTHT 30/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh
11 4803/TCT-CS 27/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
12 76782/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn tiền điện, nước cho khách thuê bất động sản
13 76788/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi
14 76790/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về hoàn thuế GTGT
15 76791/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn cho Chi nhánh
16 4694/TCT-DNNCN 24/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử
17 4627/TCT-CS 19/10/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
18 74722/CTHN-TTHT 19/10/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán
19 74369/CTHN-TTHT 18/10/2023 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót
20 74367/CTHN-TTHT 18/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu
21 4600/TCT-CS 17/10/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
22 73896/CTHN-TTHT 16/10/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
23 4544/TCT-CS 12/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
24 4511/TCT-CS 11/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT
25 72573/CTHN-TTHT 10/10/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế và hóa đơn
26 71495/CTHN-TTHT 05/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn GTGT
27 71494/CTHN-TTHT 05/10/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT phần mềm
28 70779/CTHN-TTHT 02/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về hóa đơn
29 70311/CTHN-TTHT 29/09/2023 Thuế Hà Nội V/v kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế
30 4316/TCT-CS 28/09/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
31 4205/TCT-CS 22/09/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
32 67046/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
33 67047/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT
34 67048/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
35 67051/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
36 64877/CTHN-TTHT 07/09/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
37 63648/CTHN-TTHT 30/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
38 62874/CTHN-TTHT 28/08/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
39 58653/CTHN-TTHT 11/08/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
40 58353/CTHN-TTHT 10/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
41 56947/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
42 56954/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
43 52405/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
44 52182/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
45 51359/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
46 51358/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
47 44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
48 37935/CTHN-TTHT 31/05/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
49 36020/CTHN-TTHT 25/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
50 35355/CTHN-TTHT 23/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn GTGT
51 34134/CTHN-TTHT 18/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn
52 32108/CTHN-TTHT 11/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
53 30384/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
54 30380/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn, chứng từ
55 23830/CTHN-TTHT 17/04/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
56 20635/CTHN-TTHT 10/04/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
57 19294/CTHN-TTHT 06/04/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
58 12768/CTHN-TTHT 20/03/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
59 7970/CTHN-TTHT 27/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
60 5872/CTHN-TTHT 16/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất viết hóa đơn
61 4038/CTHN-TTHT 07/02/2023 Thuế Hà Nội V/v định dạng hóa đơn điện tử
62 3869/CTHN-TTHT 06/02/2023 Tổng cục Thuế V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
63 3372/CTHN-TTHT 31/01/2023 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn GTGT
64 63653/CTHN-TTHT 22/12/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
65 62542/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
66 62544/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
67 61434/CTHN-TTHT 12/12/2022 Thuế Hà Nội V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
68 15461/CTTPHCM-TTHT 12/12/2022 Thuế TP HCM V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
69 4415/TCT-DNNCN 25/11/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
70 569/TB-TCT 22/11/2022 Tổng cục Thuế V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
71 54309/CTHN-TTHT 10/11/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử
72 52117/CTHN-TTHT 28/10/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn điện tử
73 49535/CTHN-TTHT 13/10/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
74 46904/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
75 46907/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
76 1510/QĐ-TCT 21/09/2022 Tổng cục Thuế Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
77 43412/CTHN-TTHT 05/09/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
78 42535/CTHN-TTHT 29/08/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
79 40840/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
80 40747/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
81 40744/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
82 39614/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
83 39619/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
84 39060/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
85 39061/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
86 37371/CTHN-TTHT 03/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
87 37367/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
88 37366/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
89 36814/CTHN-TTHT 28/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
90 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
91 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
92 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
93 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
94 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
95 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
96 34787/CTHN-TTHT 18/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
97 32315/CTHN-TTHT 08/07/2022 Thuế TP HCM V/v quy định về lập hóa đơn
98 30591/CT-TTHT 29/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
99 41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Chính phủ Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
100 6687/CTTPHCM-TTHT 10/06/2022 Thuế TP HCM Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 1
Số/Ký hiệu:
5327/TCT-KK
Ngày ban hành:
29/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn điều chỉnh
STT: 2
Số/Ký hiệu:
5172/TCT-CS
Ngày ban hành:
20/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 3
Số/Ký hiệu:
79873/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/11/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
STT: 4
Số/Ký hiệu:
4998/TCT-CS
Ngày ban hành:
08/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 5
Số/Ký hiệu:
4905/TCT-QLN
Ngày ban hành:
03/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
STT: 6
Số/Ký hiệu:
4882/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 7
Số/Ký hiệu:
4890/TCT-KK
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
STT: 8
Số/Ký hiệu:
4886/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 9
Số/Ký hiệu:
4859/TCT-CS
Ngày ban hành:
01/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v giảm thuế GTGT
STT: 10
Số/Ký hiệu:
77225/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh
STT: 11
Số/Ký hiệu:
4803/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 12
Số/Ký hiệu:
76782/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn tiền điện, nước cho khách thuê bất động sản
STT: 13
Số/Ký hiệu:
76788/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi
STT: 14
Số/Ký hiệu:
76790/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hoàn thuế GTGT
STT: 15
Số/Ký hiệu:
76791/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn cho Chi nhánh
STT: 16
Số/Ký hiệu:
4694/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
24/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 17
Số/Ký hiệu:
4627/TCT-CS
Ngày ban hành:
19/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 18
Số/Ký hiệu:
74722/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán
STT: 19
Số/Ký hiệu:
74369/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót
STT: 20
Số/Ký hiệu:
74367/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu
STT: 21
Số/Ký hiệu:
4600/TCT-CS
Ngày ban hành:
17/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 22
Số/Ký hiệu:
73896/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 23
Số/Ký hiệu:
4544/TCT-CS
Ngày ban hành:
12/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 24
Số/Ký hiệu:
4511/TCT-CS
Ngày ban hành:
11/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT
STT: 25
Số/Ký hiệu:
72573/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế và hóa đơn
STT: 26
Số/Ký hiệu:
71495/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT
STT: 27
Số/Ký hiệu:
71494/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT phần mềm
STT: 28
Số/Ký hiệu:
70779/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
02/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn
STT: 29
Số/Ký hiệu:
70311/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế
STT: 30
Số/Ký hiệu:
4316/TCT-CS
Ngày ban hành:
28/09/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 31
Số/Ký hiệu:
4205/TCT-CS
Ngày ban hành:
22/09/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 32
Số/Ký hiệu:
67046/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
STT: 33
Số/Ký hiệu:
67047/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 34
Số/Ký hiệu:
67048/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
STT: 35
Số/Ký hiệu:
67051/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
STT: 36
Số/Ký hiệu:
64877/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
STT: 37
Số/Ký hiệu:
63648/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 38
Số/Ký hiệu:
62874/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 39
Số/Ký hiệu:
58653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 40
Số/Ký hiệu:
58353/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
STT: 41
Số/Ký hiệu:
56947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 42
Số/Ký hiệu:
56954/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
STT: 43
Số/Ký hiệu:
52405/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
STT: 44
Số/Ký hiệu:
52182/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 45
Số/Ký hiệu:
51359/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
STT: 46
Số/Ký hiệu:
51358/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 47
Số/Ký hiệu:
44/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/06/2023
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
STT: 48
Số/Ký hiệu:
37935/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 49
Số/Ký hiệu:
36020/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
STT: 50
Số/Ký hiệu:
35355/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn GTGT
STT: 51
Số/Ký hiệu:
34134/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn
STT: 52
Số/Ký hiệu:
32108/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
STT: 53
Số/Ký hiệu:
30384/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
STT: 54
Số/Ký hiệu:
30380/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn, chứng từ
STT: 55
Số/Ký hiệu:
23830/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn lập hóa đơn
STT: 56
Số/Ký hiệu:
20635/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
STT: 57
Số/Ký hiệu:
19294/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
STT: 58
Số/Ký hiệu:
12768/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/03/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 59
Số/Ký hiệu:
7970/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
STT: 60
Số/Ký hiệu:
5872/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất viết hóa đơn
STT: 61
Số/Ký hiệu:
4038/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v định dạng hóa đơn điện tử
STT: 62
Số/Ký hiệu:
3869/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/02/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
STT: 63
Số/Ký hiệu:
3372/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/01/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT
STT: 64
Số/Ký hiệu:
63653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
22/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
STT: 65
Số/Ký hiệu:
62542/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 66
Số/Ký hiệu:
62544/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
STT: 67
Số/Ký hiệu:
61434/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
STT: 68
Số/Ký hiệu:
15461/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
STT: 69
Số/Ký hiệu:
4415/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
25/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
STT: 70
Số/Ký hiệu:
569/TB-TCT
Ngày ban hành:
22/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
STT: 71
Số/Ký hiệu:
54309/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/11/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 72
Số/Ký hiệu:
52117/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn điện tử
STT: 73
Số/Ký hiệu:
49535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 74
Số/Ký hiệu:
46904/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
STT: 75
Số/Ký hiệu:
46907/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 76
Số/Ký hiệu:
1510/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
21/09/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 77
Số/Ký hiệu:
43412/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
STT: 78
Số/Ký hiệu:
42535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
STT: 79
Số/Ký hiệu:
40840/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
STT: 80
Số/Ký hiệu:
40747/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
STT: 81
Số/Ký hiệu:
40744/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
STT: 82
Số/Ký hiệu:
39614/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
STT: 83
Số/Ký hiệu:
39619/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 84
Số/Ký hiệu:
39060/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
STT: 85
Số/Ký hiệu:
39061/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
STT: 86
Số/Ký hiệu:
37371/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
STT: 87
Số/Ký hiệu:
37367/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
STT: 88
Số/Ký hiệu:
37366/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
STT: 89
Số/Ký hiệu:
36814/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
STT: 90
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 91
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 92
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 93
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 94
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 95
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 96
Số/Ký hiệu:
34787/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
STT: 97
Số/Ký hiệu:
32315/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
08/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v quy định về lập hóa đơn
STT: 98
Số/Ký hiệu:
30591/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
STT: 99
Số/Ký hiệu:
41/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành:
20/06/2022
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
STT: 100
Số/Ký hiệu:
6687/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
10/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử