THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Lưu ý:

Tất cả các thông tin, nhãn hiệu, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, tên thương mại, … trong website này đều thuộc quyền sở hữu của Bkav hoặc được Bên thứ ba cấp phép cho Bkav và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Quý khách vui lòng không sao chép, sửa đổi, phân phối,…. vì mục đích thương mại mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bkav. Mọi trích dẫn vì mục đích khác phải được ghi rõ nguồn Bkav khi sử dụng thông tin từ website này. Website này cũng tham chiếu đến các nguồn thông tin khác, Quý khách chỉ được phép sử dụng những thông tin đó khi có sự đồng ý của các bên liên quan.

A. Chính sách bảo mật

1. Thông tin Cá nhân/Tổ chức

- Khi Quý khách đặt mua hàng, Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…

- Khi khai báo thông tin, Quý khách cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý khách cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp bản tin, thông tin về sản phẩm và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý khách. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.

2. ​Bảo mật

- Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại “Chính sách bảo mật” này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

3. Cam kết

- Chúng tôi bảo đảm với các Quý khách rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách chỉ trừ khi Quý khách tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.

- Khi Quý khách cung cấp thông tin cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý khách biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý khách chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó.

- Chúng tôi/Quý khách cam kết sử dụng và có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo nghị định 13/2023/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

4. Thay đổi thông tin cá nhân và Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

- Khi có sự thay đổi thông tin Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng Dịch vụ Bkav eHoadon, Quý khách phải báo lại Bkav để được hướng dẫn thủ tục.

- Nội dung của “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ” này có thể được thay đổi, điều chỉnh mà không cần thông báo trước cho Quý khách để phù hợp với thay đổi của quy định pháp luật và các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ Quý khách. Khi thay đổi, điều chỉnh “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ”, phiên bản cập nhật sẽ được hiển thị tại Website của Chúng tôi cùng ngày cập nhật để Quý Khách biết lần cập nhật cuối cùng.

5. Thông tin liên hệ

- Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về “Chính sách bảo mật” này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: eHoadon@bkav.com.

B. Điều khoản giao dịch

1. Đối tượng

- Những điều khoản này áp dụng với việc mua đối với tất cả các sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn phần cứng và/hoặc phần mềm, đường link download, license key, code và Backup CDs) (sau đây gọi là "Sản phẩm") hoặc dịch vụ (sau đây gọi là "Dịch vụ") được nêu trên website này bởi: Công ty Cổ phần Bkav (Bên bán) cho Quý khách (Bên mua).

2. Phạm vi và giới hạn sử dụng Sản phẩm/dịch vụ

- Quý khách là tổ chức đăng ký và sử dụng Sản phẩm/dịch vụ đúng theo quy định của pháp luật thuế, kế toán, giao dịch điện tử về hóa đơn.

3. Chào hàng, đặt hàng, chấp nhận đơn đặt hàng

- Tất cả các giá cả và mô tả Sản phẩm đề cập trên website này không phải là một lời chào hàng và có thể được thu hồi hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi Bkav chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách. Bkav không thể đảm bảo rằng, tất cả các Sản phẩm đều sẵn có song sẽ cố gắng để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các Sản phẩm.

- Bkav có thể từ chối đơn đặt hàng của Quý khách mà không phải chịu trách nhiệm gì nếu như không có khả năng đáp ứng. Trong trường hợp này, Bkav hoàn lại khoản thanh toán mà Quý khách đã trả trước cho Sản phẩm (nếu có). Bất cứ đơn đặt hàng nào do Quý khách gửi đến đều là một đề xuất mua Sản phẩm chiếu theo những thỏa thuận này và quyền chấp nhận phụ thuộc vào Bkav. Quý khách chắc chắn rằng tất cả và bất cứ thông tin nào do Quý khách cung cấp khi đặt hàng đều cập nhật và chính xác để Bkav có thể đáp ứng việc đặt hàng của Quý khách. Quý khách chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin về tài khoản của Quý khách, về sự chính xác, hoàn thiện và bảo vệ các thông tin đó cũng như các mật khẩu an toàn trước những truy cập bất hợp pháp.

4. Giá cả

Giá phải trả cho Sản phẩm là giá có hiệu lực tại thời điểm nhận đơn đặt hàng, trừ khi được thỏa thuận trực tiếp hoặc được đề cập đến trực tiếp. Giá sẽ được cho biết trên website https://www.bkav.com.vn/ehoadon, song giá cuối cùng và chính xác trong trường hợp có sự sai khác về giá cả là giá do hai bên thỏa thuận và được thể hiện qua báo giá hoặc đề nghị thanh toán thông báo cho Quý khách.

- Trước khi chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách, Bkav có quyền ngừng áp dụng giảm giá và/hoặc chỉnh sửa giá cả để xem xét đến sự gia tăng trong chi phí bao gồm (nhưng không giới hạn) chi phí về nguyên vật liệu, về phân phối hàng, gia tăng của các loại thuế, thuế xuất nhập khẩu hoặc các loại thuế khác và sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Lỗi lập trình hoặc lỗi về dữ liệu trên website có thể dẫn tới những sự không chính xác về giá cả. Khi giá cả không chính xác hoặc có chênh lệch so với giá thị trường, Bkav sẽ tôn trọng các đơn đặt hàng, song có thể chỉnh sửa giá cả và chào bán với giá đúng của thị trường.

- Bkav sẽ thông báo tới Quý khách bất cứ sai sót nào trong giá cả trước khi giao hàng. Trong trường hợp Quý khách chọn tiếp tục đặt hàng, tức là Quý khách chấp nhận những điều kiện và giá mới như được thông báo bởi Bkav. Bkav có quyền thay đổi thông tin về giá của Sản phẩm/dịch vụ bất kỳ lúc nào (Việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến giá của Sản phẩm/dịch vụ mà Quý khách đã đăng ký và đã thanh toán cho Bkav). Giá (trừ khi được thông báo khác) sẽ được tính bằng loại tiền tệ như trên website đã viết.

5. Thanh toán và bàn giao

5.1 Các hình thức thanh toán

- Quý khách thanh toán gói cước Sản phẩm bằng đồng Việt Nam dưới hình thức: thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt.

5.2 Hướng dẫn chi tiết các hình thức thanh toán

5.2.1 Thanh toán tiền mặt

- Khi muốn mua hàng, Quý khách điền đầy đủ thông tin vào form “Đặt mua” sau đó ấn nút “Đặt mua” hoặc Quý khách có thể chát, gọi điện…cho Bkav.

- Ngay sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng, Chúng tôi sẽ liên hệ cho Quý khách để xác nhận thông tin chi tiết Đơn hàng mà Quý khách đã đặt.

- Quý khách sẽ thanh toán giá trị Đơn hàng trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Chúng tôi.

5.2.2 Thanh toán chuyển khoản

- Khi muốn mua hàng, Quý khách điền đầy đủ thông tin vào form “Đặt mua” sau đó ấn nút “Đặt mua” hoặc Quý khách có thể chát, gọi điện…cho Bkav.

- Ngay sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng, Chúng tôi sẽ liên hệ cho Quý khách để xác nhận thông tin chi tiết Đơn hàng mà Quý khách đã đặt.

- Quý khách vui lòng chuyển khoản phí dịch vụ tương ứng với gói cước theo thông tin sau:

Đơn vị nhận tiền: Công ty Cổ phần Bkav

Số tài khoản: 27910000004553 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành Công - Hà Nội

Lưu ý: Nội dung chuyển tiền cần ghi rõ: <Mã số thuế>_Chuyển tiền <Bkav eHoadon>

- Sau khi chuyển khoản, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin thanh toán cho đầu mối trao đổi của Bkav để thông báo về việc thanh toán.

5.3 Thanh toán khi gia hạn sử dụng Sản phẩm/dịch vụ

- Trước ngày sử dụng hết Gói eHoadon mà Quý khách đã thanh toán trước đó, Bkav sẽ gửi Đề nghị thanh toán cho Quý khách, trong Đề nghị thanh toán Bkav sẽ thông báo chi tiết về số tiền Gói cước tiếp theo. Quý khách sẽ thanh toán số tiền sử dụng Gói cước tiếp theo cho Bkav trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Đề nghị thanh toán của Bkav. Quá thời hạn trên, nếu Quý khách không thanh toán, Bkav có quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm/dịch vụ với Quý khách.

5.4 Bàn giao

- Bkav sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin tài khoản đăng nhập để sử dụng Dịch vụ theo địa chỉ email do Quý khách cung cấp trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi Quý khách thực hiện Đơn đặt hàng và thanh toán xong cước phí sử dụng Sản phẩm/dịch vụ.

6. Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp Sản phẩm/dịch vụ

- Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng của Quý khách.

Khi có nhu cầu hỗ trợ, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bkav theo số điện thoại: 1900 1854 hoặc gửi thông tin về địa chỉ Email: eHoadon@bkav.com

- Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách, Chúng tôi sẽ đưa ra phương án xử lý trong vòng 24 giờ.

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ 24/7

- Bkav đảm bảo nâng cấp miễn phí Sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng các Quy định của pháp luật liên quan đến Hóa đơn điện tử.

- Trong trường hợp Quý khách có nhu cầu nâng cấp Sản phẩm/dịch vụ, Hai Bên sẽ tiến hành thỏa thuận để thực hiện tùy theo từng nhu cầu cụ thể.

7. Trách nhiệm

7.1 Trách nhiệm của Bkav

- Không trong bất cứ trường hợp nào, hay với bất kỳ lý lẽ pháp lý, Thỏa thuận hay do sai phạm nào, Bkav hoặc các chi nhánh của Bkav tham gia vào việc bán các Sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tổn hại do hậu quả kéo theo/ thiệt hại về sau nào đối với những Sản phẩm không phải do Bkav sản xuất.

- Bkav hoặc các chi nhánh của Bkav sẽ chịu trách nhiệm về các tổn hại gây ra bởi một sự vi phạm trách nhiệm Thỏa thuận quan trọng một cách chủ ý hay do sơ suất nghiêm trọng của Bkav, song giới hạn lượng tổn thất tối đa bằng giá trị của Sản phẩm. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi đơn xin bồi hoàn thiệt hại không phân biệt bản chất và tiếp tục có hiệu lực mà không chịu ảnh hưởng của việc hết hạn Thỏa thuận. Quý khách sẽ phải bồi thường cho Bkav các khoản nợ, khoản chi phí phát sinh hoặc các khoản tính cho Bkav như là hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc bán Sản phẩm hoặc tiến hành các dịch vụ của riêng Quý khách gây ra việc xâm phạm hoặc cáo buộc xâm phạm đối với bất kỳ quyền sở hữu của bên thứ ba bất kỳ.

- Đảm bảo duy trì hoạt động cho hệ thống để Quý khách có thể truy cập sử dụng liên tục.

- Dữ liệu Hóa đơn điện tử được sao lưu, dự phòng trong thời gian 10 năm tính từ thời điểm dữ liệu hóa đơn được sinh ra.

- Không tiết lộ các yêu cầu, các tài liệu, dữ liệu và thông tin liên quan đến việc thực hiện “Thỏa thuận sử dụng” này mà Quý khách đã cung cấp. Nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Điều này vẫn có hiệu lực ngay cả khi quan hệ hợp tác giữa Hai Bên chấm dứt.

- Hướng dẫn cho Quý khách các bước để đăng ký thông báo phát hành Hoá đơn điện tử với cơ quan Thuế.

- Xuất hóa đơn điện tử cho Quý khách theo Gói cước Dịch vụ mà Quý khách đã đăng ký.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của Luật giao dịch điện tử, thuế, kế toán và pháp luật có liên quan hiện hành.

7.2 Trách nhiệm của Quý khách

- Bố trí máy tính và thiết bị cần thiết để có thể truy cập sử dụng Dịch vụ qua mạng Internet.

- Trong trường hợp Quý khách có nhu cầu sử dụng “Chức năng xuất mẫu hóa đơn riêng” của Dịch vụ thì Quý khách cần cung cấp cho Bkav mẫu hóa đơn để Bkav nâng cấp. Trong trường hợp Quý khách có yêu cầu chỉnh sửa lại mẫu hóa đơn sau khi Bkav đã nâng cấp thì Quý khách sẽ chịu thêm chi phí nâng cấp Dịch vụ theo thỏa thuận giữa Hai bên.

- Thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của Bkav.

- Bảo mật và chịu trách nhiệm trong trường hợp làm lộ thông tin tài khoản đăng nhập và các thông tin do Bkav cung cấp. Nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Điều này vẫn có hiệu lực ngay cả khi quan hệ hợp tác giữa Hai Bên chấm dứt.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung thông tin, dữ liệu của Quý khách khi sử dụng Dịch vụ.

- Bảo mật dữ liệu Hóa đơn điện tử và thực hiện sao lưu dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu của Quý khách.

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cước phí sử dụng Dịch vụ theo gói cước Quý khách đăng ký.

- Cập nhật thường xuyên những thay đổi, điều chỉnh của “Thỏa thuận sử dụng” tại website của Bkav.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của Luật giao dịch điện tử, thuế, kế toán và pháp luật có liên quan hiện hành.

8. Quyền sở hữu Sản phẩm

- Quý khách sẽ có quyền sở hữu Sản phẩm sau khi Quý khách thực hiện thanh toán xong toàn bộ Sản phẩm theo giá thành của đơn đặt hàng (bao gồm cả lãi suất hoặc chi phí khác tùy theo Sản phẩm) cho Bkav.

- Nếu Quý khách là người sử dụng cuối (người tiêu dùng), Quý khách sẽ không được bán lại Sản phẩm.

9. Khiếu nại

- Trường hợp Sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất, trong thời hạn bảo hành, Quý khách sẽ gửi khiếu nại đến Bkav, khiếu nại của Quý khách sẽ được xử lý theo quy trình mà Bkav đã ban hành và công bố tại địa chỉ http://www.bkav.com.vn/quy-trinh-xu-ly-khieu-nai.

10. Thông báo

- Bất kỳ thông báo hoặc trao đổi nào có liên quan đến Thỏa thuận giữa Hai bên có thể được chuyển bằng hình thức trao tay, chuyển phát trả trước, fax hoặc email đến địa chỉ và đầu mối liên hệ mới nhất mà một bên đã thông báo bằng văn bản với bên kia. Đây cũng là địa chỉ dùng trong các thủ tục tố tụng pháp luật theo các quy định pháp luật. Ngoại trừ trường hợp kể trên liên quan đến việc hủy đơn đặt hàng của Quý khách, những thông báo hoặc trao đổi dưới đây (đến đúng địa chỉ) sẽ được coi như đã được nhận:

- Đối với hình thức giao tay: vào ngày gửi đến đúng địa chỉ (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

- Nếu được gửi qua bưu điện: 5 ngày (ngày làm việc) sau ngày gửi.

- Nếu được gửi bằng fax: vào ngày gửi, căn cứ là một thông báo gửi thành công (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

- Nếu được gửi qua email: vào thời điểm sớm nhất khi: (i) người nhận xác nhận là đã nhận được email; (ii) người gửi nhận được thông báo tự động cho biết việc chuyển phát đã thành công hoặc email đã được mở; hoặc (iii) thời điểm 48 tiếng sau khi chuyển phát hết hạn, với điều kiện là người gửi chưa nhận được thông báo chuyển phát thất bại.

11. Ngừng, cung cấp lại và chấm dứt sử dụng Sản phẩm/dịch vụ

11.1 Ngừng cung cấp

- Bkav sẽ ngừng quyền sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ của Quý khách khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Khi Quý khách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bkav, yêu cầu đó phải được gửi đến Bkav chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày ngừng sử dụng theo đề xuất của Quý khách.

- Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi xảy ra một trong các trường hợp trên, Bkav sẽ tiến hành ngừng quyền sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ đồng thời thông báo cho Quý khách về việc ngừng quyền sử dụng.

11.2 Cung cấp lại

- Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng lại Sản phẩm/Dịch vụ, Quý khách liên hệ với Bkav để được hướng dẫn và việc Quý khách tiếp tục sử dụng Sản phẩm của Bkav nghĩa là Quý khách đã đồng ý với các quy định tại Thỏa thuận này.

11.3 Chấm dứt

- Quý khách sử dụng hết gói cước Sản phẩm/dịch vụ mà không thanh toán cước phí sử dụng Sản phẩm/dịch vụ tiếp theo. Trong trường hợp này, Thỏa thuận này sẽ tự động thanh lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách sử dụng hết gói cước Sản phẩm/dịch vụ.

- Hai Bên thỏa thuận về việc chấm dứt Thỏa thuận này.

- Một bên đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này:

+ Quý khách có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này khi Bkav vi phạm các nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận, vi phạm quy định của Pháp luật về việc cung cấp Sản phẩm/dịch vụ. Trong trường hợp này, Bkav có nghĩa vụ trả lại cho Quý khách phần giá trị còn lại của gói cước tương ứng với số lượng hóa đơn chưa sử dụng.

+ Bkav có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này nếu Quý khách vi phạm các nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận, vi phạm quy định của pháp luật về việc sử dụng Sản phẩm/dịch vụ. Trong trường hợp này, Bkav không phải hoàn trả bất kỳ chi phí gì mà Quý khách đã thanh toán cho Bkav.

+ Khi một trong Hai Bên vi phạm Thỏa thuận này, bên còn lại sẽ gửi thông báo yêu cầu Bên vi phạm khắc phục và/hoặc sửa chữa những vi phạm đó. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên bị vi phạm gửi thông báo mà Bên vi phạm không khắc phục và/hoặc sửa chữa, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này và không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc chấm dứt Thỏa thuận trong trường hợp đó.

12. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

​- Tất cả và bất kỳ tranh chấp nào nảy sinh có hoặc không liên quan đến Thỏa thuận giữa đôi bên sẽ được ưu tiên giải quyết bằng cách đàm phán trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Nếu các đàm phán thương lượng thất bại, các tranh chấp trên sẽ được xử lý bởi luật pháp và tòa án tại nơi đặt trụ sở chính của Bkav, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

13. Điều khoản chung

- Các quy định của các điều khoản này là riêng biệt và việc hết hiệu lực của bất kỳ quy định nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác. Các điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chỉ là các điều khoản giữa Bkav và Quý khách, trong khi các điều khoản trước đó, dù là thỏa thuận miệng hay bằng văn bản, đều không bắt buộc, trừ trường hợp được nhắc đến trong tài liệu này.

- Bkav có quyền thay đổi các điều khoản hiện tại theo thời gian và có thông báo về những thay đổi quan trọng trên website hiện tại. Việc Quý khách tiếp tục thực hiện đơn đặt hàng trên website này sau thông báo đồng nghĩa với sự chấp thuận của Quý khách đối với các thay đổi đó.

- Quý khách không có quyền chuyển nhượng hoặc bàn giao quyền và trách nhiệm chiếu theo các điều khoản này cho bên thứ ba, mà không có văn bản đồng ý của Bkav.

- Hai Bên sẽ áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa các hành vi tiêu cực trong giao dịch như: đưa ra đề nghị, hứa hoặc cấp, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, các lợi ích như: tiền mặt, các khoản hoa hồng, quà tặng… có giá trị lớn hơn 100.000VNĐ (Một trăm ngàn đồng) hoặc lời mời tham dự các sự kiện thể thao, văn hóa, tham quan du lịch, chiêu đãi... mà không được thông qua bởi lãnh đạo của Bkav. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tiêu cực trong giao dịch từ phía nhân viên /cán bộ quản lý của Bkav, Quý khách có thể gửi thông tin phản ánh đến Bkav thông qua số hotline: 0911.002.112 hoặc email: kscl@bkav.com. Trường hợp một trong các Bên tham gia Thỏa thuận vi phạm các nguyên tắc trên, bên vi phạm sẽ bị phạt 8% giá trị Thỏa thuận, đồng thời, bên còn lại có quyền ngừng ngay việc thực hiện Thỏa thuận với bên vi phạm đó.

- Bất kỳ điều khoản nào chưa được quy định/cập nhật tại đây sẽ được hiểu và vận dụng theo các quy định pháp luật hiện hành.