Liên hệ | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ Khách hàng | Đặt mua Hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon - eHoaDon

Liên hệ
Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav eHoadon
Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14
Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54
Fax: (04) 3782 2139
Liên hệ các vấn đề khác
Bkav Corporation
Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3763 2552
Email: Bkav@bkav.com
Fax: (04) 3868 4755