Mời bạn đặt mua Bkav eHoadon tại đây
Số lượng: hóa đơn
(Giá trên đã bao gồm phí khởi tạo)
Thành tiền:
(Giá trên đã bao gồm phí khởi tạo)
Lưu ý: Để sử dụng Dịch vụ Hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon, Khách hàng cần phải có Chữ ký số. Nếu chưa có Chữ ký số, Khách hàng có thể đặt mua tại đây
Bằng cách Đặt mua, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Bkav eHoadon