Bài NC46: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Thư điện tử: là thư của DN, không điền thư của cá nhân khác. Đề nghị NNT kiểm tra, đối chiếu lại thông tin và thực hiện đăng ký lại Mẫu số: 01/ĐKTĐ-HĐĐT (2007)”
11:16:19 | 14/01/2024

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Thư điện tử: là thư của DN, không điền thư của cá nhân khác. Đề nghị NNT kiểm tra, đối chiếu lại thông tin và thực hiện đăng ký lại Mẫu số: 01/ĐKTĐ-HĐĐT (2007)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), bấm biểu tượng bút chì đầu màu đỏ  Sửa (3) cột Chức năng để sửa lại thông tin tờ khai đăng ký lên Cơ quan Thuế.

Bước 2 : Trên giao diện tờ khai Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Bạn sửa lại thông tin Email liên hệ (4) sau đó bấm nút Ký gửi (5).

Bước 3: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (6) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

 

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Thư điện tử: là thư của DN, không điền thư của cá nhân khác. Đề nghị NNT kiểm tra, đối chiếu lại thông tin và thực hiện đăng ký lại Mẫu số: 01/ĐKTĐ-HĐĐT (2007) khi ký gửi Đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.