Bài LD19: Hướng dẫn Thêm mới Chữ ký số trên hệ thống Bkav eHoadon
02:34:29 | 16/07/2024

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây .

Để đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Hoá đơn điện tử Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Lưu ý: Đối với trường hợp dùng CKS BkavCA, Bạn thực hiện kiểm tra máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây.

Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM, Bạn vui lòng bỏ qua bước này, thực hiện tiếp Bước 2

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

 

Bước 3: Tại mục Tài Khoản (2) chọn mục Thông tin tài khoản (3), sau đó bấm Thêm mới (4).

Ghi chú: Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM, Bạn vui lòng bỏ qua bước này, thực hiện tiếp Bước 8

Bước 4: Khi bấm Thêm mới, nếu hiển thị giao diện Công cụ ký điện tử, Bạn phải thực hiện theo hướng dẫn 3 bước trong giao diện dưới đây:

Lưu ý:

  • Việc kích hoạt Công cụ ký điện tử này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. Nếu đã thực hiện, Bạn bấm vào đây để chuyển sang Bước 5
  • Để thực hiện tải và cài đặt phần mềm BkavCA Signer Plugin, Bạn làm theo hướng dẫn tại đây

 

Bước 5: Sau khi thực hiện kích hoạt Công cụ ký điện tử thành công, hệ thống hiển thị giao diện Thêm chứng thư số, chọn Tên chủ thể chứng thư số (5) sau đó bấm Ghi lại (6).

Bước 6: Cửa sổ thay đổi thông tin hiện thị, Bạn bấm Đồng ý (7).

Bước 7: Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai Đăng ký sử dụng Hoá đơn điện tử theo Thông tư 78, Bạn bấm Ký gửi (8) để gửi tờ khai đăng ký lên Cơ quan Thuế.

Hệ thống hiện thông báo, Bạn bấm nút Đồng ý (9).

Bước 8: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số (10), sau đó bấm Xác nhận (11).

Lưu ý: Khi mua mới, gia hạn, cấp lại CKS Bkav HSM…thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin CKS vào mục Tài khoản, Bạn chỉ cần vào mục Thông báo phát hành (12), chọn mục Thông báo phát hành (13). Sau đó bấm vào Ký duyệt Đăng ký sử dụng Thông báo phát hành (14) để gửi tờ khai đăng ký lên Cơ quan Thuế.

Hệ thống hiện thông báo, Bạn bấm nút Đồng ý (15).

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Thêm mới Chữ ký số trên hệ thống Hoá đơn điện tử Bkav eHoadon.