Bài NC1b: Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử
05:43:48 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 7 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn Thay thế hoá đơn tại đây, hoặc xem video hướng dẫn Điều chỉnh hoá đơn tại đây.

Ở bài hướng dẫn trước, Bkav đã hướng dẫn Bạn cách xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên Hoá đơn. Bạn có thể xem lại bài Hướng dẫn này tại đây.

Để xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon nhưng bị sai thông tin trên Hoá đơn, Bạn thực hiện Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn này trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bài viết này sẽ hướng dẫn Bạn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã được cài BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây

Bước 2: Bạn truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 3: Tại tab Hóa đơn đầu ra (1), tại dòng Hóa đơn muốn Thay thế hoặc Điều chỉnh, bấm Xem Hóa đơn https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/kinhlup.PNG (2).

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/1-2+DC.jpg 

Bước 4: Cửa sổ “Chi tiết Hóa đơn” hiển thị, bấm vào nút https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/Tamgiac.jpg (3), sau đó chọn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn (4).

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/369048/B4+nc1b.png/ 

Bước 5: Cửa sổ "Chọn loại Thay thế và Điều chỉnh Hóa đơn xuất hiện", Bạn nhập lý do Thay thế/Điều chỉnh Hóa đơn (5). Lựa chọn loại Thay thế hoặc Điều chỉnh (6), sau đó bấm Tiếp tục (7).

Ghi chú: Bạn có thể đính kèm biên bản Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn bằng cách bấm vào nút Chọn file.

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/369048/B5+nc1b.png/ 

Bước 6: Hệ thống hiển thị giao diện Tạo Hóa đơn mới với trạng thái Hóa đơn là CTT – Hóa đơn Chờ thay thế hoặc CĐC – Hóa đơn Chờ điều chỉnh. Chỉnh sửa các thông tin bị sai trên Hóa đơn (8), sau đó bấm Ghi lại & Phát hành (9).

https://www.bkav.com.vn/documents/34207/1593365/B6.png/cbd10742-9406-6e5c-710e-5542d5e04064?t=1680408460671

Bước 7: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số (10), sau đó bấm Xác nhận (11).

http://ehoadon.vn/documents/108676/299013/nc1b_buoc+7.png/a5dc36a1-df1a-b29f-1788-01eef8885642?t=1593697029179 

Hóa đơn mới sau khi được Ký phát hành có trạng thái TT – TĐD - Hóa đơn Thay thế thuế đã duyệt hoặc ĐC – TĐD - Hóa đơn Điều chỉnh thuế đã duyệt. Hóa đơn gốc sẽ chuyển trạng thái từ ĐPH – Hóa đơn Đã phát hành sang BTT – TĐD - Hóa đơn Bị thay thế thuế đã duyệt hoặc BĐC – TĐD - Hóa đơn Bị điều chỉnh thuế đã duyệt.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.