Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
09:04:06 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Để phục vụ cho việc tạo Hóa đơn được nhanh chóng, bạn có thể tạo sẵn các thông tin cho Hóa đơn trên hệ thống Bkav eHoadon. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Bấm vào mục “Tài khoản” (2), sau đó vào mục “Danh mục” (3). Hệ thống hỗ trợ tạo sẵn các thông tin: Hàng hóa dịch vụ, Tỷ giá, Đơn vị tính, Tài khoản ngân hàng và Người mua hàng. Để thêm mới thông tin bất kỳ, bạn bấm vào nút Thêm mới (4) tương ứng.

Bước 3: Nhập các trường thông tin, sau đó bấm Ghi lại (5).

Bước 4: Hệ thống thực hiện thêm thông tin thành công, bạn có thể bấm  để sửa thông tin.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo sẵn các thông tin cho Hóa đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.