Bài NC3: Hướng dẫn Ký và Phát hành Hóa đơn theo lô
05:46:09 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Để Ký và Phát hành Hóa đơn theo lô, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon (1) tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 3: Để phát hành Hóa đơn theo lô, bạn chọn Hóa đơn tại các dòng tương ứng  (2), sau đó bấm Ký & Phát hành  (3).

Bước 4: Cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (4), sau đó bấm Xác nhận (5).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo và phát hành Hóa đơn Điện tử theo lô trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bkav