Bài PB7: Hướng dẫn Kết xuất Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn BC26/AC
04:00:36 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Để Kết xuất Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn BC26/AC, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon (1) tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bấm vào mục Thông báo phát hành (2), sau đó bấm vào nút BC26/AC (3) để xem Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn BC26/AC.

Bước 3: Giao diện Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn BC26/AC hiển thị, bạn Chọn kỳ (4) cần xem và kết xuất

Bước 4: Di chuột vào nút Tải về  (5), sau đó chọn định dạng file cần kết xuất (6), hệ thống sẽ tự động kết xuất Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn BC26/AC theo đúng định dạng mà bạn chọn.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Kết xuất Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn BC26/AC trên hệ thống Bkav eHoadon.