Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
09:05:21 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Lưu ý: Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ không nhìn thấy Tab này trên hệ thống và không cần đọc các hướng dẫn liên quan.

Để thêm thông tin Cửa hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon (1) tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bấm vào tab Dữ liệu bán hàng (2), tiếp đến bấm vào menu Quản lý Cửa hàng (3), sau đó bấm vào nút Thêm Cửa hàng (4).

Bước 3: Giao diện Cập nhật thông tin cửa hàng hiển thị, bạn nhập Thông tin Cửa hàng (5), sau đó bấm Cập nhật (6) để hoàn thành việc Thêm thông tin Cửa hàng.

Bước 4: Sau khi Thêm thông tin Cửa hàng thành công, thông tin Cửa hàng sẽ hiển thị ở menu Quản lý Cửa hàng (hình bên dưới).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Thêm thông tin Cửa hàng trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bkav