Bài PB8: Hướng dẫn Kết xuất Dữ liệu bán hàng
04:02:56 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 3 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ không nhìn thấy Tab này trên hệ thống và không cần đọc các hướng dẫn liên quan.

Để Kết xuất Dữ liệu bán hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon (1) tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bấm vào mục Dữ liệu bán hàng (2), tiếp đến bạn chọn điều kiện tìm kiếm dữ liệu cần kết xuất (3), sau đó bấm vào nút Kết xuất Excel (4) để kết xuất Dữ liệu bán hàng ra file Excel.

Bước 3: Sau khi hệ thống kết xuất Dữ liệu bán hàng ra file Excel thành công, bạn có thể mở file Excel để xem dữ liệu bán hàng.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Kết xuất Dữ liệu bán hàng trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bkav