Bài NC9: Hướng dẫn Tìm kiếm Dữ liệu bán hàng theo các điều kiện tìm kiếm
05:59:11 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 3 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Lưu ý: Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ không nhìn thấy Tab này trên hệ thống và không cần đọc các hướng dẫn liên quan.

Để Tìm kiếm Dữ liệu bán hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon (1) tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bấm vào mục Dữ liệu bán hàng (2), sau đó tìm kiếm Dữ liệu bán hàng theo các điều kiện Mã BillMã Cửa hàngNgày bánTổng thanh toánTrạng thái (3).

Ghi chú:

  • Điều kiện tìm kiếm Tổng thanh toán gồm các tiêu chí:
  • Trên 200.000: là Bill có tổng thanh toán từ 200.000 trở lên
  • Dưới 200.000 và lớn hơn 0 đồng: là Bill có tổng thanh toán từ 0 đồng đến 200.000
  • 0 đồng: là Bill có tổng thanh toán là 0 đồng
  • Điều kiện tìm kiếm Trạng thái gồm các tiêu chí:
  • Mới tạo: là Bill mới được tạo
  • Đã tạo Hóa đơn: là Bill đã được tạo Hóa đơn
  • Đã xóa: là Bill đã bị xóa
  • Không xuất Hóa đơn: là Bill không xuất Hóa đơn

Bước 3: Sau khi chọn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị kết quả tương ứng với điều kiện đã chọn phía dưới.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Tìm kiếm Dữ liệu bán hàng theo các điều kiện tìm kiếm trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bkav