Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
07:44:12 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tài khoản (2).

Bước 3: Bấm vào menu Người sử dụng (3).

Bước 4: Tại dòng Tên đăng nhập muốn thay đổi mật khẩu, bấm vào biểu tượng ổ khóa  (4).

Bước 5: Cửa sổ Thay đổi mật khẩu hiển thị, bạn nhập đầy đủ thông tin Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới (5), sau đó bấm Cập nhật (6).

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo Đã đổi mật khẩu thành công!, bấm Đóng (7).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc thay đổi lại mật khẩu. Từ thời điểm này, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn.

Bkav