Bài NC4: Hướng dẫn Gửi lại Mã tra cứu Hóa đơn Điện tử cho Khách hàng
05:47:16 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Trong trường hợp Khách hàng không nhận được Mã tra cứu Hóa đơn, bạn có thể gửi lại Mã tra cứu (MTC) cho Khách hàng trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bạn thực hiện theo các bước sau để gửi lại MTC:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://van.ehoadon.vn

Bước 3: Tại dòng Hóa đơn muốn gửi Mã tra cứu Hóa đơn, bấm Xem Hóa đơn   (2).

Bước 4: Cửa sổ “Chi tiết Hóa đơn” hiển thị, bạn bấm vào nút Gửi Mã tra cứu Hóa đơn   (3).

Bước 5: Trên cửa sổ “Gửi Mã tra cứu Hóa đơn”, bấm Gửi (4) để gửi Mã tra cứu Hóa đơn cho khách hàng.

Ghi chú: Bạn có thể gửi Mã tra cứu Hóa đơn cho nhiều địa chỉ Email/SĐT bằng cách nhập các Email/SĐT ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;).

Bước 6: Hệ thống thông báo “Đã gửi thành công”.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc gửi lại Mã tra cứu Hóa đơn Điện tử cho Khách hàng trên hệ thống Bkav eHoadon.