Bài NC20: Hướng dẫn Điều chỉnh và Thay thế hoá đơn ngoài hệ thống Bkav eHoadon
04:31:26 | 09/06/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Để điều chỉnh hoặc thay thế cho Hoá đơn giấy hoặc Hoá đơn không được phát hành trên hệ thống Hoá đơn điện tử Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) vào máy tính.

Ghi chú: Trường hợp sử dụng CKS BkavCA, Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây.

Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM, Bạn vui lòng bỏ qua bước này, thực hiện tiếp Bước 2

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 3: Tại mục Hóa đơn đầu ra (1), bấm Thêm mới (2).

Bước 4: Hệ thống hiển thị giao diện Thêm mới Hóa đơn, bạn nhập Thông tin chung (3) và Thông tin người mua (4) cho hoá đơn. Sau đó Bạn di chuột vào nút dấu 3 chấm https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/bacham.jpg (5), sau đó chọn Điều chỉnh/Thay thế các Hoá đơn ngoài hệ thống Bkav (6).

Bước 5: Trên giao diện Cập nhật chi tiết, nhập thông tin Hàng hóa dịch vụ (7). Lựa chọn loại Điều chỉnh hoặc Thay thế (8) Hoá đơn ngoài hệ thống Bkav, sau đó nhập Thông tin Hoá đơn gốc (9). Cuối cùng Bạn bấm nút Ghi lại (10) để quay về giao diện Sửa Hóa đơn.

Ghi chú:

  • Trường hợp chọn loại Điều chỉnh Hoá đơn ngoài hệ thống Bkav sẽ có 3 lựa chọn: Điều chỉnh thông tin, Tăng, Giảm
  • Thông tin Hoá đơn gốc cần nhập: Mẫu số, Ký hiệu, Ngày lập HĐ và Số HĐ.

Bước 6: Giao diện Sửa Hóa đơn hiển thị, Bạn kiểm tra lại thông tin sau đó bấm Ghi lại (11) để quay về giao diện Hóa đơn đầu ra.

Bước 7: Tại giao diện Hóa đơn đầu ra, dòng Hóa đơn chờ thay thế hoặc chờ điều chỉnh, bấm https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/LD8_ky.jpg (12) để Ký và phát hành Hóa đơn.

Ghi chú:

  • Trường hợp cần xem Hóa đơn trước khi Ký và phát hành, bấm https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/LD8_lup.jpg Xem Hóa đơn.
  • Trường hợp cần gửi Hóa đơn cho Người mua xem trước khi Ký và phát hành, bấm https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/LD8_lup.jpg Xem Hóa đơn, sau đó tại giao diện Chi tiết Hóa đơn bấm https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/LD8_tai.jpg Tải xuống để tải Hóa đơn về máy tính và gửi cho Người mua.
  • Trường hợp cần sửa lại thông tin trên Hóa đơn, bấm https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/LD8_sua.jpg Sửa Hóa đơn.
  • Trường hợp cần xem lịch sử tạo và phát hành Hóa đơn, bấm https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/0/LD8_lich+su.jpg Lịch sử.

Bước 8: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số (13), sau đó bấm Xác nhận (14).

Ghi chú: Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM không cần nhập mã PIN, hệ thống sẽ hiện thị thông báo “Hoá đơn đã được chuyển sang ký tự động. Vui lòng kiểm tra lại kết quả sau vài giây”, Bạn bấm vào nút Đồng ý (15) để đóng cửa sổ này.

Hóa đơn sau khi được Ký phát hành có trạng thái TT – TĐD - Hóa đơn Thay thế Thuế đã duyệt hoặc ĐC – TĐD - Hóa đơn Điều chỉnh Thuế đã duyệt.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Điều chỉnh và Thay thế hóa đơn ngoài hệ thống Bkav eHoadon.