Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
10:01:16 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Trong trường hợp cần tạo Hóa đơn phát sinh trong ngày chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho người mua và cần cấp số Hóa đơn luôn, Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 2: Bấm vào phần Hóa đơn đầu ra (1) và bấm Thêm mới (2).

Bước 3: Chọn Loại HĐ, Mẫu số, Ký hiệu, Ngày lập (3), nhập Thông tin người mua (4), và bấm Thêm chi tiết (5) để thêm thông tin Hàng hóa dịch vụ, sau đó bấm Cấp số (6)

Bước 4: Hệ thống tự động cấp số trước cho Hóa đơn theo quy luật liên tiếp, nhập lý do (7), sau đó bấm Ghi lại (8).

Bước 5: Bấm Ghi lại (9) để lưu Hóa đơn.

Bước 6: Hóa đơn đã được tạo cho trạng thái CK - Hóa đơn đã được cấp số trước, bấmDescription: Bút sửa.png để sửa lại nội dung Hóa đơn, bấmDescription: xem hóa đơn.pngđể xem trước Hóa đơn và bấmDescription: ký và PH eH.png để Ký và phát hành Hóa đơn (10).

Lưu ý: Hóa đơn được cấp số trước có thể sửa lại ngày trên Hóa đơn nhưng ngày đó phải đảm bảo tuân thủ theo quy luật liên tiếp của số hóa đơn.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.