Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
07:36:56 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Để thực hiện phát hành Hóa đơn Điện tử, bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ van.ehoadon.vn

Có 2 cách đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon:

Cách 1: Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu thông thường

Truy cập vào website van.ehoadon.vn, nhập Tên đăng nhập (Tài khoản) và Mật khẩu do Bkav cung cấp, sau đó bấm nút Đăng nhập.

Cách 2: Đăng nhập bằng USB Token

Lưu ý: Bạn cần phải cài đặt phần mềm BkavCA Signer Plugin để sử dụng chức năng đăng nhập bằng USB Token. Bạn xem bài hướng dẫn cài đặt phần mềm BkavCA Signer Plugin tại đây.

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập vào website van.ehoadon.vn, bạn bấm vào nút Đăng nhập bằng USB Token (1).

Bước 3: Bạn chọn Chứng thư số có hạn dùng xa nhất, sau đó bấm vào nút Đăng nhập (2)

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo Chào mừng bạn đến với hệ thống Bkav eHoadon!, bạn bấm Đồng ý (3) để tiếp tục.

Bước 5: Bạn thực hiện Đặt mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên, sau đó bấm Cập nhật (4).

Bước 6: Cập nhật mật khẩu thành công, bạn bấm Tiếp tục (5) để đăng nhập vào hệ thống

Như vậy là bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống Bkav eHoadon.

Bkav