Bài NC2: Hướng dẫn Xóa bỏ Hóa đơn Điện tử
05:44:40 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn xoá bỏ hoá đơn điện tử theo Thông tư 78 tại đây.

Trong trường hợp Hóa đơn đã phát hành có thông tin bị sai sót, bạn có thể Xóa bỏ Hóa đơn trên hệ thống Bkav eHoadon. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://van.ehoadon.vn

Bước 3: Tại tab Hóa đơn đầu ra (2) dòng Hóa đơn muốn xóa bỏ, bạn bấm Xem Hóa đơn (3).

Bước 4: Cửa sổ “Chi tiết Hóa đơn” hiển thị, bạn bấm vào nút (4), sau đó chọn Xóa bỏ Hóa đơn (5).

 

Bước 5: Cửa số "Xóa bỏ Hóa đơn" hiển thị, Bạn nhập lý do xóa bỏ Hóa đơn (6) sau đó bấm Tiếp tục (7)

Bước 6: Hệ thống hiển thị Popup “Bạn có chắc chắn muốn Xóa bỏ Hóa đơn này không?”. Bạn bấm Đồng ý (8) để tiếp tục.

Bước 7: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (9), sau đó bấm Xác nhận (10).

Hóa đơn sau khi được Xóa có trạng thái ĐH - Hóa đơn đã hủy.

 

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Xóa bỏ Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.