Bài PB6b: Hướng dẫn Tra cứu Hóa đơn Điện tử định dạng XML
03:58:50 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Hóa đơn Điện tử định dạng XML là file chứa dữ liệu của toàn bộ Hóa đơn, CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ khi chưa bị sửa đổi.

Ghi chú: Bạn có thể tải File Hóa đơn Điện tử định dạng XML theo hướng dẫn tại bước 3 trong bài hướng dẫn tại đây.

Để Tra cứu Hóa đơn Điện tử định dạng XML, Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website Tra cứu Hóa đơn tại địa chỉ http://tracuu.ehoadon.vn, bấm Tra cứu bằng file XML  (1)

Bước 2: Hệ thống chuyển sang giao diện Tra cứu Hóa đơn Điện tử bằng File XML, bấm Chọn file (2)

Bước 3: Cửa sổ Open hiển thị, chọn File Hóa đơn định dạng XML (3) sau đó bấm Open (4)

Bước 4: Tại giao diện Tra cứu Hóa đơn, bấm Đọc file XML (5)

Hệ thống hiển thị Hóa đơn Điện tử tương ứng với File Hóa đơn định dạng XML được chọn.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Tra cứu Hóa đơn Điện tử định dạng XML.

Lưu ý:

  • Hóa đơn Điện tử định dạng XML là file chứa dữ liệu của toàn bộ Hóa đơn, CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ khi chưa bị sửa đổi.
  • Trường hợp File XML đã bị sửa đổi nội dung, sau khi bấm Đọc file XML, hệ thống sẽ kiểm tra, phát hiện sự thay đổi nội dung và hiển thị thông báo lỗi.