Bài NC13: Hướng dẫn thay đổi Thông tin đơn vị trong Tài khoản Bkav eHoadon
06:01:10 | 16/07/2024

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Để thay đổi Thông tin đơn vị trong Tài khoản trên hệ thống Bkav eHoadon khi đã phát hành hoá đơn, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 2: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) vào máy tính.

Ghi chú: Nếu tài khoản chưa được cập nhật thông tin CKS, Bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM, Bạn vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng Bkav theo số tổng đài 1900 1854 để được hướng dẫn chi tiết.

Bước 3: Tại mục Tài Khoản (1) chọn Thông tin tài khoản (2), sau đó bấm Chỉnh sửa (3).

Bước 4: Tại mục Thông tin đơn vị, nhập các thông tin cần thay đổi, sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (4).

Bước 5: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, nhập MÃ PIN (5), sau đó bấm Xác nhận (6).

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin tài khoản thành công”.

Lưu ý: Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC, trường hợp thay đổi một số thông tin như: Tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, thông tin người liên hệ, cơ quan Thuế quản lý, số điện thoại và email liên hệ…Bạn cần gửi lại Thông báo thay đổi thông tin đến Cơ quan Thuế. Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành cập nhật thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav eHoadon.