Bài NC13: Hướng dẫn thay đổi Thông tin đơn vị trong Tài khoản Bkav eHoadon
06:05:10 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Để thay đổi Thông tin đơn vị trong Tài khoản trên hệ thống Bkav eHoadon khi đã phát hành hoá đơn, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 2: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) vào máy tính.

Ghi chú: Nếu tài khoản chưa được cập nhật thông tin CKS, Bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM, Bạn vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng Bkav theo số tổng đài 1900 1854 để được hướng dẫn chi tiết.

Bước 3: Tại tab Tài Khoản (1) chọn Thông tin tài khoản (2), sau đó bấm Chỉnh sửa (3).

Bước 4: Tại mục Thông tin đơn vị, nhập các thông tin cần thay đổi, sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (4).

Bước 5: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, nhập MÃ PIN (5), sau đó bấm Xác nhận (6).

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin tài khoản thành công”.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành cập nhật thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav eHoadon.